แฟนติกอาจวางตำแหน่งตัวเองให้เปิดเผยต่อสาธารณะในปี 2024